Takk til samarbeidspartnere og kunder

EcoFuel var en norsk leverandør av alternative og funksjonelle drivstoffløsninger til bedriftsmarkedet.

Vi leverte produkter og tjenester som skulle gjøre det enklere å kjøre mer miljøvennlig. Med GTL Drivstoff (Gas to Liquid) kunne våre kunder og norske bedrifter bruke et alternativt drivstoff laget av ren naturgass på vanlige dieselmotorer, og med ladestasjoner kunne våre kunder lade el-biler og plug-in hybrider.

NRK Marienlyst

EcoFuel er i dag dessverre ikke i stand til å levere noen produkter, etter at forvaltningen, i form av Toll- og avgiftsdirektoratet, bestemte seg for å utøve politikk, ved å håndheve et vedtak Tingretten fant ugyldig våren 2012.

Til tross for seier i Tingretten har Tolldirektoratet bestemt seg for å anke saken, slik at drivstoffet ikke lenger er tilgjengelig for norske forbrukere.

Sommeren 2012 endret i tillegg Toll- og avgiftsdirektoratet forskriften som tidligere gav fossil naturgass og andre alternative flytende drivstoff fritak fra veibruksavgift. Dette ble gjort midt i fellesferien og før saken var ferdigbehandlet i rettsapparatet. Under høringen de utførte i forkant av endringen fikk de nesten bare negative tilsvar, men valgte å se bort fra dette, da de på tross av mange reaksjoner, valgte å innføre endringen.

Vi mener at Toll- og avgiftsdirektoratets håndtering av denne saken er i strid med regjeringens løfter for bedre lokal miljø- og luftforurensing, og vi vil derfor fortsette kampen for å kunne tilby norske forbrukere et renere alternativ.

Vi håpet på stabile rammevilkår, bedre muligheter for miljøvennlige alternativ og en politikk ført av Storting og Regjering, ikke saksbehandlere ved Tollregionens tredje regelkontor

EcoFuel ønsker samtidig å takke alle som bistår og hjelper oss i vår kamp for å overleve. Våre fantastiske leverandører og kunder som hjelper oss i en økonomisk vanskelig tid fortjener en ekstra stor takk! Uten all hjelp hadde det allerede vært kroken på døren for oss.

 

Vår kamp for renere drivstoff kan dere følge på bloggen, eller på sosiale medier som Facebook og Twitter!

 

Vi håper at dere fortsetter å støtte oss videre!

 
 

 

FØLG ECOFUELS KAMP FOR MILJØET:

twitter facebook

 
 

FAQ